Aanleveren
schoon puin

Afbreken tot
kleine delen

Verwerking
tot granulaat

Schone grond
en zand

Ophalen of
levering